жоғары
ресми ақпараттық
порталы
Қарағанды 12°C
«Ақпаратқа қол жеткізу туралы» ҚР Заңы cайттың ең маңызды бөлімдері
Виртуалдық қабылдау бөлмесі

\"Қарағанды облысында 2006-2010 жылдарға арналған жемқорлықпен күрес бағдарламасының\" ІІ кезегін жүзеге асыру бойынша 2009-2010 жылдарға арналған Іс-шаралар жоспары

Назад

«Қарағанды облысының 2006-2010 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес»
бағдарламасының ІІ кезеңін жүзеге асыру жөніндегі 2009-2010 жылдарға арналған
ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

р/р

Іс-шаралар

Орындауға жауаптылар

Аяқталу нысаны

Орындалу мерзімі

Ақпаратты беру мерзімі

Болжамды шығындар

1

2

3

4

5

6

7

1. Сыбайлас жемқорлықты азайту жөніндегі мемлекеттік шараларды жетілдіру

1

«Қарағанды облысының 2006-2010 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» бағдарламасының ІІ кезеңін жүзеге асыру жөніндегі 2009-2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын орындау барысындағы қалалық құқық қорғау және атқарушы органдардың жұмысын қорытындылау

Қарағанды облысы әкімі аппаратының мемлекеттік-құқықтық бөлімі

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Жарты жылда бір рет

Жыл сайын 20 шілдеге, 20 қаңтарға

Қажет етілмейді

2

Лицензияланатын қызмет түрлерін және мемлекеттік органдардың рұқсат беру функцияларын қысқарту, сондай-ақ лицензияларларды алу және рұқсат беру тәртібін оңайлату жөніндегі жұмысты жалғастыру

Облыстың кәсіпкерлік және өнеркәсіп; мемле-кеттік сәулет-құрылыс бақылау; Экономика және бюджеттік жос-парлау басқармалары;

Қарағанды облысы әкіміне ұсыныс

2009 жылғы 20 қараша

2009 жылғы 10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

3

Қала және аудан әкімдері, облыстық мемлекеттік органдардың басшылары қабылдайтын нормативтік құқықтық актілерді сыбайлас жемқорлық тудыру жайына тексеруді жүзеге асыру және тиісті шараларды қабылдау

Облыстық Әділет департаменті (келісім бойынша) Облыстық прокуратура (келісім бойынша)

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Жыл сайын, 20 қарашаға

Жыл сайын, 10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

4

Жеке жоспар құрастырып, азаматтардың шенеуніктермен жеке қатынасын мейлінше болдырмайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде «бір терезе» қағидасы бойынша «электрондық әкімдіктерді» енгізу жөніндегі жұмысты жалғастыру

Қарағанды облысы әкімі аппаратының ақпараттық технологияларды енгізу бөлімі, обл-ыстық мемлекет-тік органдардың басшылары, қала және аудан әкімдері

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Жеке жоспар бойынша

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

5

Жеке жоспар жасау арқылы құқық қорғау және мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесе отырып, мемлекеттік сатып алуды өткізу кезінде, әлеуметтік маңызды нысандарды жөндеу, салу жұмыстарын өткізу кезінде бюджет қаражаттарын мақсатсыз пайдалану және талан-таражға салу фактілерін анықтау үшін тексерулер жүргізу

Облыстық қаржы-лық бақылау инспекциясы (келісім бойынша) Облыстық прокуратура (келісім бойынша) Облыстың эконо-микалық қылмыс-қа және сыбайлас жемқорлыққа қар-сы күрес департа-менті (келісім бойынша)

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Жеке жоспар бойынша

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

6

Азаматтардың мемлекеттік қызметші-лердің Ар-намыс кодексін, сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы және Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңы-ның қағидаларын бұзу фактілері туралы өтініштерін тексеру. Олар дәлелденген жағдайда кемшіліктерді түзету үшін нақты шаралар қолдану. Азаматтардың өтініштерін қабылдау үшін барлық мемлекеттік органдарда сенім телефондарының кідіріссіз жұмыс істеуін, сондай-ақ шағымдарға, ұсыныстарға арналған жәшіктердің болуын қамтамасыз ету, мемлекеттік органдардың басшыларының азаматтарды жеке мәселелермен жүйелі түрде қабылдауы

Қарағанды облысы әкімі аппаратының кадрлық жұмыс бөлімі, ҚР Мемлекеттік қызмет жөніндегі агенттігінің об-лыстық басқар-масы (келісім бойынша), облыстық мемле-кеттік органдар-дың басшылары, қала және аудан әкімдері

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Жарты жылда бір рет

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

7

Жеке жоспар жасау арқылы құқық қорғау және мүдделі мемлекеттік органдармен өзара әрекеттесе отырып, мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларының экономикалық мәселелерді шешу кезінде өз бизнесінің пайдасы үшін немесе кейбіреулерге өзінің жеке мүддесі тұрғысында артықшылық бергені, кәсіпкерлердің құқықтарын кемсіту және олардың қызметіне кедергі келтіру үшін заңсыз араласу жайттарын анықтауға бағытталған тексерулерді жүзеге асыру

Облыстың эконо-микалық қылмыс-қа және сыбайлас жемқорлыққа қар-сы күрес департа-менті (келісім бойынша), облыстық проку-ратура (келісім бойынша), ҚР Ұлттық қауіп-сіздік комитетінің облыстық депар-таменті (келісім бойынша)

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Жеке жоспар бойынша

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

2. Сыбайлас жемқорлықпен күрес іс-шараларының жоспарларын жасау

8

«Қарағанды облысының 2006-2010 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» бағдарламасының ІІ кезеңін жүзеге асыру жөніндегі 2009-2010 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын жасау

Қала және аудан әкімдіктері

Шаралар жоспары

2009 жылдың қазан-қарашасы

2009 жылғы 15 қараша

Қажет етілмейді

9

«Қарағанды облысының 2006-2010 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» бағдарламасының ІІ кезеңін жүзеге асыру жөніндегі 2009-2010 жылдарға арналған ведомстволық іс-шаралар жоспарын әзірлеу

Облыстық мемлекеттік органдардың басшылары

Ведомство-лық жоспар-лар

2009 жылдың қазан-қарашасы

2009 жылғы 15 қарашасы

Қажет етілмейді

10

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес қызметін ақпараттық-насихаттауды қамтамасыз ететін шаралар жоспарын әзірлеу және жүзеге асыру

Ішкі саясат басқармасы

Шаралар жоспары Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

2009 жылдың төртінші тоқсаны

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

3. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мемлекеттік саясатты насихаттау

11

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес сұрақтарын социологиялық зерттеулер инструментарийіне қосып, оның облыстағы қоғамдық-саяси жағдайға әсерін зерттеуді қамтамасыз ету

Ішкі саясат басқармасы

БАҚ-да басы-лымдар мен бағдарламалар Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Жылына бір рет 2006-2010 жылдар аралығында

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

1,400

12

Мемлекеттік саясатты ақпараттық қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік тапсырыста сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелерінің жария етілуін қамтамасыз ету. Жұртшылықты мемлекеттік органдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру үшін қабылдаған шаралары мен жемқорлыққа қарсы күрес нәтижелері жөнінде кең ауқымды ақпаратпен қамтамасыз ету

Ішкі саясат бас-қармасы, облыс-тық мемлекеттік органдардың бас-шылары, қала жә-не аудан әкім-дері, облыстың экономикалық қылмысқа және сыбайлас жемқор-лыққа қарсы күрес департаменті (келісім бойынша) ҚР Мемлекеттік қызмет жөніндегі агенттігінің облыстық басқар-масы (келісім бойынша), ҚР Мемлекеттік қыз-мет жөніндегі агенттігі облыс-тық басқармасы-ның Тәртіптік Кеңесі (келісім бойынша) Облыстық Әділет департаменті (келісім бойынша) Облыстың ішкі істер басқармасы (келісім бойынша)

БАҚ-да басы-лымдар мен бағдарламалар Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

2006-2010 жылдар

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

1,652

13

Мемлекеттік тапсырыс шеңберінде бұқаралық ақпарат құралдарында тұрақты жарияланатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы мазмұндағы айдарлардың санын көбейту, белсенді азаматтық позиция мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы көзқарасты қалыптастыруға бағытталған әлеуметтік бейне және дыбыс роликтерінің прокатқа алынып, пайдаланылуын қамтамасыз ету.

Ішкі саясат басқармасы

БАҚ-да басы-лымдар мен бағдарламалар Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша конкурстар өткізу жоспарына сәйкес

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

Облыс бюджетінде көзделген қаражат шегінде

14

«Нұр Отан» Халықтық-Демократиялық партиясының Қарағанды облыстық филиалымен бірлесе отырып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы кең көлемді акциялар мен науқандарды өткізу.

«Нұр Отан» ХДП Қарағанды облыс-тық филиалы (келісім бойынша) облыстық мем-лекеттік органдар-дың басшылары, қала мен аудан әкімдері

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Тоқсан сайын

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

15

Мемлекеттік қызметшілердің сыбай-лас жемқорлық қылмыстарының алдын-алу үшін БАҚ-да сыбайлас жемқорлық жөніндегі қылмыстық істердің сотпен қаралуы мен тәртіптік шараларды қабылдау нәтижесін жариялау. Лауазымдық тұлғалары сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылған мемлекеттік органдарға бара отырып, ҚР Мемлекеттік қызмет жөніндегі агенттігі облыстық басқармасының Дисциплинарлық Кеңесінің сот мәжілістерін өткізу тәжірибесін енгізу

ҚР Мемлекеттік қызмет жөніндегі агенттігінің облыстық басқар-масы (келісім бойынша), ҚР Мемлекеттік қыз-мет жөніндегі агенттігі облыс-тық басқармасы-ның Тәртіптік Кеңесі (келісім бойынша) облыстық мем-лекеттік органдар-дың басшылары, қала және аудан әкімдері

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Тұрақты

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

16

Жеке жоспар жасай отырып, облыстың оқу орындарындағы жастарды сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікке баулу мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы тақырыптар бойынша сабақтарды енгізу

Облыстың білім басқармасы

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Жеке жоспар бойынша

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

Облыс бюджетінде көзделген қаражат шегінде

17

Бұқаралық ақпарат құралдарында мемлекеттік органдардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жүзеге асыру жөніндегі оң жұмыстарын жариялау және атқарушы органдардың Қарағанды облысындағы әлеуметтік-экономикалық жағдайды жақсарту жұмысын жария ету

Ішкі саясат, кәсіпкерлік және өнеркәсіп, эконо-мика және бюд-жеттік жоспарлау басқармалары, об-лыстық мемлекет-тік органдардың басшылары, қала және аудан әкімдері

Бірлескен шаралар жоспары Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Шаралар жоспарына сәйкес

Жыл сайын, 10 маусымға, 10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

18

Мемлекеттік органдар жанындағы қолданыстағы заңнамаларды түсіндіру жөніндегі құқықтық білім беру мектептерінің жұмысын ұйымдастыру, Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік қызмет туралы» және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңдарының талаптарын мемлекеттік қызметке алғаш келген азаматтарға түсіндіруге ерекше назар аудару

Облыстық мем-лекеттік орган-дардың басшы-лары, облыстық әділет департа-менті (келісім бойынша), қала және аудан әкімдері

Құқықтық білім беру мектебінің жоспары бойынша сабақ, семи-нар өткізу Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Жоспарға сәйкес

Жыл сайын, 10 маусымға, 10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

4. Азаматтық қоғам құрылымдарымен өзара әрекет ету

19

Азаматтардың бойында сыбайлас жемқорлық көріністеріне төзбеушілік көзқарасын қалыптастыру, мемлекеттік басқару органдарына сенімді нығайту.

Ішкі саясат басқармасы, облыстық мемлекеттік органдардың басшылары, қала және аудан әкімдері

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Тұрақты

Жыл сайын, 10 маусымға,10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

20

Жұртшылық пен бұқаралық ақпараттар құралдары өкілдерінің қатысуымен тұрақты негізде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске арналған дәрістер, семинарлар, «дөңгелек үстелдер», форумдар түрінде іс-шаралар өткізуді қамтамасыз ету

Облыстың ішкі саясат басқар-масы, облыстық мемлекеттік ор-гандардың басшы-лары, қала және аудан әкімдері

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Тұрақты

Жыл сайын, 10 маусымға, 10 желтоқсанға

Облыс бюджетінде көзделген қаражат шегінде

21

Азаматтардың сыбайлас жемқорлыққа қарсы пікірін қалыптастырумен мақсатты және дәйекті шұғылданатын азаматтық қоғам субъектілеріне жан жақты қолдау көрсету

Облыстың ішкі саясат басқар-масы, облыстық мемлекеттік ор-гандардың басшы-лары, қала және аудан әкімдері

Қарағанды облысы әкіміне ақпарат

Тұрақты

Жыл сайын, 10 маусымға, 10 желтоқсанға

Қажет етілмейді

Ескерту: «Орындауға жауаптылар» бағанасындағы «облыстық мемлекеттік органдардың басшыларына» тиісті бюджеттен қаржыландырылатын облыстық атқарушы органдардың басшылары жатқызылады.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 2 қыркүйек 2019
Қазақстан республикасы президентінің ресми сайты
Қазақстан 2050 Мәңгілік ел
Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі
Пайдалы сілтемелер
Сайт картасы