up
Official Information
Portal
Karaganda 32°C
Law of the RK "On access to information" the most important sections of the site
Virtual reception

Registry of civil status

Назад

Name of body

Name of employees

Work phone

Address

Civil Registration Department of the Kazybek bi district of the city of Karaganda

Bekmoldina Aliya Kogenovna - the head

+7(7212) 41-44-75

Karaganda, Str. Chkalov, 7

Ashirbekova Kulzada Maguzovna

+7(7212) 41-45-18

Kozhakanova Zhamilya Kamalievna

+7(7212) 42-07-75, 41-14-23

Omarova S.M.

+7(7212) 42-06-96, 41-44-03

Civil Registry Office of Oktyabrsky District, Karaganda

Suleimenova Raushan Bisenovna - the head

+7(7212) 45-95-06

Karaganda, Str. Architectural, 8

Berlikesheva Aliya Muralovna

+7(7212) 45-95-06

Zharylkasova Sagila Zhumabekovna

+7(7212) 45-94-98

Akzhanova A.K.

+7(7212) 45-95-04, 45-94-91

Civil Registry Office of Balkhash town

Naimanbaeva Assiya Bokaevna - the head

+7(71036) 4-41-54

Balkhash, Str. Bokeikhan, 21a

Zhakupbekova Asel Sagatbekyzy

Koktaeva Sholpan Bakytovna

Civil Registry Office of Zhezkazgan

Kulyash Kenzhebaevna Yerkebulanova - the head

+7(7102) 73-42-24

Zhezkazgan, Str. Momyshuly, 9

Sailaukul Sailaugalievna Yestayeva

+7(7102) 73-42-82

Civil Registry Office of Karazhal

Abenova B.N. – the head

+7(71032) 2-60-08

Karazhal, Str. Lenina, 18

Barbukha M.N.

Civil Registry Office of Priozeersk

Malaeva Bazargul Kaldybaevna - the head

+7(71039) 5-40-75

Priozersk, Str. Balkhash, 7

Azimova Araylym Zholamanovna

Civil Registry Office of Saran

Nikitina Marina Borisovna

+7(72137) 5-82-18

Saran, Str. Zhambyl, 87/3

Civil Registry Office of Satpayev

Alimbaeva Almash Abrezovna

+7(71063) 4-04-01

Satpayev, Str. Komarova, 4

Berlikulova Anar Muratovna

Civil Registry Office of Temirtau

Rosa Bamat-Gireevna Parizheva - the head

+7(7213) 92-22-81

Temirtau, Str. Blyukher, 23

Apekina Nadezhda Vasilyevna

+7(7213) 92-22-85

Akhmetova Oral Aitzhanovna

Dzhumalieva Indira Maksutovna

Kenzhetaeva Gulzhan Alimbaevna

Abdikarimova Asel Bigeldinova

Civil Registry Office of Shahtinsk

Aytyshova Ayaulym Tagatovna

+7(72156) 5-07-03

Shakhtinsk, Abay avenue, 65 "B"

Civil Registry Office of Abay district

Semenkova Valentina Alekseevna

+7(72131) 4-78-65, 4-92-57

Abay, Str. Abay, 54

Orazbay Bayan Yeslamkyzy

Loenko Tatyana Vladimirovna

Civil Registry Office of Aktogai district

Zhunusbekova Zhadyra Zhumashovna

+7(71037) 2-13-45

Aktogay village, Str. Bokeikhan, 19

Civil Registry Office of Bukhar-Zhyrau district

Kulbaeva Aisulu Baltashevna - the head

+7(72154) 2-16-31

Botakara village, Str. Shopana, 3

Magouiyanov Aset Sayatovich

Civil Registry Office of Zhanaarka district

Ilyasova Anar Serikbaevna

+7(71030) 2-64-82

Atasu village, Str. Seyfullin, 16

Civil Registry Office of Karkaralinsk district

Kantarbaeva Bakytzhamal Serikovna

+7(72146) 3-14-97

Karkaraly, Str. T. Aubakirova, 21

Ospan Aym Jumakozhakyzy

Mukan Aidana Tlekkyzy

Civil Registry Office of Nura district

Orynbekova Gulmira Enbekovna

+7(72144) 2-27-62

Kyivka village, Str. Suleimenovykh, 2

Civil Registry Office of Osakarovka district

Bastaubayeva Aytbubi Imangalievna

+7(72149) 4-13-04

Osakarovka village, Str. Prestantsionnaya, 12

Andaspaeva Moldir

Civil Registry Office of Ulytau district

Bapov Kanatbek Tursunovich

+7(71035) 2-13-26

Ulytau village, Str. Taizhan, 16

Civil Registry Office of Shetsk district

Abitayeva Lyazzat Talgatovna

+7(71031) 2-22-20, 2-13-21

Aksu-ayuly village, Str. Shortanbay-zhyrau, 26

Дата cоздания: 17 April 2017 10:10
Edit date: 17 April 2017 10:11
President Kassym-Jomart Tokayev’s State of the Nation Address September 2, 2019
Official site of the president of the republic of kazakhstan
Kazakhstan Strategy 2050
The Prime Minister of Kazakhstan
Useful links
Show the entire site map